Vertrouwenspersoon

Studenten, leerkrachten of anderen kunnen op de club geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen persoon of ouder/verzorger met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de club.

Aangezien wij het keurmerk FIGHT RIGHT hebben van het (NIVM) Nationaal Instituut voor vechtsport en maatschappij en wij graag een veilige club en beleid willen uitdragen hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld. 

Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de club die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:
Agressie en geweld
Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
Pesten
Discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
– Het verzorgen van eerste opvang van personen die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
– Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
– Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
– Het desgewenst begeleiden, als de persoon de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
– Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
– Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
– Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
– Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
– Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Goed om te vermelden dat wij in het verleden al eerder een vertrouwenspersoon hebben gehad en deze heeft al die jaren nooit iets te doen gehad. Toch willen wij een veilige omgeving blijven bieden en hebben daarom wederom een nieuw persoon hiervoor gevraagd. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.

Hulp nodig?

Wilt u in contact komen met ons vertrouwenspersoon Nicolette Hagens-Meurs en/of Peter van Voskuilen. Dat kan via n.hagens@kisport.nu en/of p.voskuilen@kisport.nu of per telefoon via (06) 46 08 46 20 (Nicolette) (06) 83 62 44 95 (Peter)