Historie

De oorsprong van KISPORT Martial Academy ligt binnen Taekwon-Do club ‘In Nae Do Kwan’ (Utrecht en Nieuwegein). Eric Broos zette deze club voor Koreaanse zelfverdedingskunst in 1973 op in Utrecht. Een paar jaar later kwam Kiet Tjon-A-Pauw mee pionieren. Hij is nooit meer weggegaan.

In 1977 kwam James Tjin-Ton bij INDK en heeft samen met Kiet INDK vele jaren met diverse anderen gedraaid. 

In 1980 begon de oprichter van KISPORT Martial Academy, Harry van Schaik, te trainen bij Taekwon-Do Utrecht onder leiding van Stanley Brug. Na opheffing van deze club ging hij in 1992 over naar ‘In Nae Do Kwan’.

Na vele jaren van intensieve arbeid binnen In Nae Do Kwan besloot hij een nieuwe organisatie op te zetten,die vernieuwende activiteiten op Taekwon-Do gebied ontwikkelt. Dat wordt de taak van Stichting Ki. In het jaar 2000 zag zij het levenslicht en werd begonnen op locaties in Utrecht en later in het jaar 2002 in Barneveld.

In Nae Do Kwan en KISPORT Martial Academy zijn twee zelfstandige organisaties die nadenken over vooruitgang op velerlei gebieden. Met respect voor elkaars tradities, historie en achtergronden smeden we nieuwe plannen. Niet alleen de geschiedenis van beide organisaties is mooi. Ook de toekomst ziet er goed uit…

Helaas moet gesteld worden dat door een volledige andere visie op persoonlijk, club, zakelijk en moreel vlak de relaties met INDK niet volledig stand heeft kunnen houden. Met de cluboudste Kiet Tjon-A-Pauw, zijn vrouw Phil Croes (voorzitter van KISPORT Martial Academy) en vele anderen zijn we tot op de dag close en koesteren onze vriendschappen hierin. Toch willen wij niet nalaten hen die wij niet in onze kring hebben kunnen behouden te bedanken voor de reis die wij samen hebben doorgemaakt. 

KISPORT Martial Academy is een club die is ontstaan uit de gedachte dat ieder mens zich kan ontwikkelen en hiervoor de ‘tools’ van de kunstvorm kunnen gebruiken die vele jaren geleden in het verre Korea zijn ontstaan. KI staat voor Krachtig Innerlijk en komt van het Aziatische CHI waar men uitgaat van de ‘Innerlijke Kracht’ die ieder mens bezit. De gedachte bij het opzetten van de club was dat jongeren bouwen op de kracht van hun jonge lichaam en geest maar naar mate men echter ouder wordt kan men zich bedienen van een onoverwinnelijke kracht namelijk vanuit het innerlijk. Ieder mens kan alles bereiken als men doorzet en zich bedient van de grondleerstellingen, hoffelijkheid, integriteit, zelf-discipline, doorzettingsvermogen en onoverwinnelijke levensmoed. 

Bij het opzetten van de club kwam de oprichter met de gedachte dat het principe van de kunstvorm gebruikt diende te worden om een ieder maatschappelijk te activeren in de breedste zin des woord. Echter het uitgaan van slechts de eigen wereld te verbeteren was niet voldoende. De hoofddoelstelling moest zijn ‘Geef Om Anderen’ om zo elkaar te helpen te verbeteren en gezamenlijk te helpen bouwen aan vrede op aarde. 

Na de eerste 10 jaar van de club is er een groep van mensen ontstaan die vanuit vele verschillende plaatsen in Nederland en daarbuiten samenwerkt om deze doelen tot stand te brengen. Van jong tot oud, van broos tot sterk, van beginnend to gevorderd zijn de leden van de club onderweg en hebben naast hun dagelijks leven een extra dimensie gebracht in hun leven, namelijk de kunstvorm van KISPORT Martial Academy. Voor de toekomst verwacht ik groei op alle gebieden van de club waarmee wij een nog permanentere plek zullen innemen in de maatschappij en van waaruit een IEDER de kans krijgt deze vorm te ontdekken en te begaan. De toekomst is aan hen die dat wenst en geeft om anderen en zichzelf. 

Harry van Schaik is de zoon van een sportbestuurder in hart en nieren, Jan van Schaik die zijn leven wijdde aan de ontwikkeling van mensen en als Ambassadeur van de Sport in de stad Utrecht tot op de dag van vandaag probeert mensen aan elkaar te verbinden. Geboren in Utrecht en opgegroeid in Overvecht kwam hij op jonge leeftijd in aanraking met de zelfverdedigingskunst Taekwon-Do. Het principe dat je zelf moest zorgen voor je eigen succes werd al gauw een leidraad in zijn leven. 

Na de middelbare school kwam hij al vroeg in het leven in het arbeidsproces en wist op 18-jarige leeftijd de stap te maken naar de politie. Na ongeveer 15 jaar in de opsporing te hebben gewerkt en alle kanten van de maatschappij te hebben mogen helpen kwam de overstap naar beleidsmatig werk bij de gemeente Utrecht. Geholpen met deze nieuwe kennis kwam in 2000 de tijd om samen met zijn vrouw en de vrouw van zijn oude leraar de club KISPORT Martial Academy te beginnen. Een mooie start van wat nu is uitgegroeid tot een levendige club in binnen en buitenland. Na bijna 18 jaar overheidsdienaar te zijn geweest begon hij in 2003 zijn eigen onderneming in het onderwerp ‘Omgaan met Agressie’. Overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren die het onderwerp onder de knie wilden krijgen konden op basis van trainingen, projectmanagement en bedrijfsvoering terecht bij het SOS BUREAU tot op de dag van vandaag uitgevoerd en nu in een eenmanszaak. De drijfveer van Harry is dat hij ontzettend geïnteresseerd is in mensen en creatief is in het bedenken van nieuwe plannen en concepten. Deze innerlijke zoektocht heeft hem in de kunst de afgelopen 20 jaar alle kanten van de wereld mogen doen onderzoeken. De basis die ieder mens mee krijgt mocht je hem ontmoeten is ‘Je bent de manager van je eigen succes’.

In het jaar 2011 is KISPORT Martial Academy begonnen zijn vleugels nog verder uit te slaan en zijn wij een paraplu organisatie geworden die mogelijkheden geeft om maatschappelijk actief te zijn en te blijven. Met de mogelijkheden om van de passie een gestructureerd geheel te maken is KISPORT Martial Academy de plek voor enthousiaste mensen.

In 2014 is een belangrijke stap genomen door ons als club aan te sluiten bij ITF HQ Korea van waaruit wij een zelfstandige organisatie zijn in ITF HQ Nederland. Met deze directe aansluiting en daarbij behorende vrijheid is het democratisch, zekerheid, rechtvaardigheid en respect gewaarborgd in onze club. 

KISPORT Martial Academy is een stichting en heeft een bestuur wat bestaat uit vrijwilligers. De functies voorzitter, secretaris/penningmeester en bestuurslid worden vervuld. KISPORT Martial Academy wordt juridisch en administratief ondersteund door Best Choice Administraties en Van Bloemendaal & Verweij Advocaten.

Gebruik de accommodatie alsof het uw eigen huis is. De rommel die u maakt, ruimt u zelf op. In de omgang met anderen hanteert u de fatsoensregels die onder beschaafde mensen gebruikelijk zijn.

KISPORT Martial Academy ondersteunt een ieder die het nodig heeft om te kunnen groeien in zijn ontwikkeling. Met behulp van kiva worden ondernemers in de wereld ondersteunt met een lening. Met verkregen middelen uit landelijke acties wordt geld ingezameld voor diegenen die het nodig hebben. 

KISPORT Martial Academy werkt samen onder de paraplu van de De Nationale Martial Arts Academie. Het doel is het verhogen van het aanbod en doorstroming naar de daarvoor geldende en noodzakelijke partijen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons onze historie? Neem dan contract op per mail info@kisport.nu of door ons te bellen via (0342) 41 80 62